Akupunktur

Akupunktur er en teknik, hvor akupunktøren sætter meget tynde nåle i bestemte punkter på kroppen for at behandle forskellige ubalancer i kroppen.
Ubalancer som du oplever som symptomer i form af ubehag, smerter, træthed og mental ubalance (sorg, stress o.lign)

Akupunktur kan behandle de ubalancer, der gør dig utilpas ved at genoprette den ligevægt, der er naturlig for dig.

Akupunktur flytter overskud af energi, mindsker negativ energi, styrker lav energi eller ophæver stagnationer og giver som en signalterapi, kroppen besked på at genoprette den naturlige balance. En ting vores krop faktisk er virkelig god til, altså hvis den får lov.

Akupunkturens historie

Akupunkturen regnes normalt til at stamme fra Kina, og den viden, der i dag anvendes, er primært baseret på en ca. 2200 år gammel lærebog af Huang Di Nei Jing – en bog der dog menes at indeholde mange forfatteres erfaringer. Legendarisk tilskrives bogen Den gule Kejser Huang Di, der levede år 2698-2589 f.kr. Den gule Kejsers Klassiker, som bogen hedder, regnes for det ældste samlede skrift om akupunktur. Den er skrevet som en samtale mellem “Den gule Kejser” og hans minister Chi Po. Nei Jing består af to dele i 18 bind. Første del medicinteori og anden del terapi. Bogen indeholder detaljeret medicinsk og kirurgisk viden, og bliver den dag i dag brugt af kinesiske medicinstuderende.

Hvad sker der

Teorien for akupunkturbehandling er kort fortalt, at der i ethvert menneske gennem 12 meridianbaner strømmer en energi bestående af Yin og Yang.
Kineserne kalder denne energi af “livskraft” for Qi (udtales tji) og kommer kroppen ud af balance, kan denne energi genoprettes ved at stikke nåle ind i akupunkturpunkter, der er følsomme punkter på meridianerne.
Meridianer er hverken blodkar eller nervebaner – de følger deres eget system. En teori går på, at energistrømmen løber gennem vand eller celleforbindelser.
Vi bruger oftest de 12 hoved meridianer og to ekstra meridianer. De 12 hovedmeridianer deles op i 6 yin og 6 yang meridianer, som er parvis forbundne. Der findes i dag mange ekstra-punkter, så samlet findes der omkring 2000 akupunkturpunkter på kroppen. Herunder i ørerne, som nogle gange benyttes som en selvstændig behandlingsform.

Sygdom kan opstå ved over- eller underskud af denne energi ligesom smerte kan forstås som en blokering af energien.
Da vi er født til at være sunde og raske, kan en ubalance oftest genoprettes.

En væsentlig forskel mellem den vestlige verdens opfattelse af sygdom og akupunktur er, at vestens filosofi antager en bestemt lidelse skyldes en bestemt “defekt” i kroppen, mens akupunktur er baseret på et holistisk (helheds) princip, hvor alt hænger sammen og derfor normalt ikke henføres til én bestemt årsag.